ï»?html> 湖北专升本网_提供普通专升本考试报名,自考专升本(专套本)、成人专升本和专本套读、专升本考试科目、成绩查è¯?/title> <meta name="keywords" content="ºÚÁú½­22Ñ¡5¼¼ÇÉ" /> <meta name="description" content="◆ºÚÁú½­22Ñ¡5¼¼ÇÉ,【八马彩票.NET】ºÚÁú½­22Ñ¡5ÍøÖ·新闻,22Ñ¡5Íæ·¨,ºÚÁú½­¿ìÀÖÊ®·Ö热点资讯,¸£½¨22Ñ¡5×ßÊÆͼ,22Ñ¡Îå×ßÊÆͼ,相关图片22Ñ¡5Èí¼þ,ÅÅ5¿ª½±½á¹û,Áú½­¸£²Êp62¿ª½±,ºÓÄϸ£²Ê22Ñ¡5×ßÊÆͼ" /> <link href="/Content/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/Content/css/Site1200.css?v=1.0" rel="stylesheet"> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon"> <style type="text/css"></style> <link rel="canonical" href="//www.vg64b.cn/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="Site-Top"> <div class="Site-Top-Center"> <div id="Site-Top_Info" class="Site-Top-Center_fl"> <p id="StudentCookie-Ele-Hide-2">欢迎来到<span class="jfkb">湖北专升本网</span><img src="/Content/images/dl.png"><a href="/User/Login">登录</a><span class="jfkb">   |    </span><a href="/User/Register">注册</a></p> </div> <div class="Site-Top-Center_fr"> <ul class="jfkb"> <li class="jfkb"> <div class="btn-group WBAN"> <button type="button" class="btn btn-warning btn-sm dropdown-toggle GZWB" data-toggle="dropdown" style="background:#f0f0f0;color:#808080;border:1px solid #f0f0f0;"> <img src="/Content/images/wb.png">关注微博 </button> <img class="dropdown-menu WBTC" role="menu" src="/content/images/site/201807121139553248820717.png" width="200" height="200" alt="微博二维ç ?> </div> </li> <li class="jfkb"> <div class="btn-group WBAN"> <button type="button" class="btn btn-warning btn-sm dropdown-toggle GZWB" data-toggle="dropdown" style="background:#f0f0f0;color:#808080;border:1px solid #f0f0f0;"> <img src="/Content/images/wx.png">关注微信 </button> <img class="dropdown-menu WBTC" role="menu" src="/content/images/site/201807300142125055828581.png" width="200" height="200" alt="关注微信"> </div> </li> <li class="jfkb"> <img src="/Content/images/ly02.png"><a href="/About/AboutUs.html#c11" target="_blank">在线咨询</a> </li> <li class="jfkb"> <img src="/Content/images/th.png">报名热线ï¼?span>027-87319557</span> </li> <li class="jfkb"> <img src="/Content/images/gy.png"><a href="/About/AboutUs.html" target="_blank">关于我们</a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="Head_Logo"> <div class="Head_LogoMain"> <div class="Head_Logofl"> <a href="//www.vg64b.cn/" title="ºÚÁú½­22Ñ¡5¼¼ÇÉ">ºÚÁú½­22Ñ¡5¼¼ÇÉ</a> </div> <div class="Head_LogoMid"> <ul class="jfkb"><li class="jfkb"><h4>热门搜索è¯?</h4></li><li class="jfkb"><a href="javascript:void(0);" rel="nofollow" onclick="siteBaiduKeyword_Search('暑假特训ç?)">暑假特训ç?/a></li><li class="jfkb"><a href="javascript:void(0);" rel="nofollow" onclick="siteBaiduKeyword_Search('2018年录取名å?)">2018年录取名å?/a></li><li class="jfkb"><a href="javascript:void(0);" rel="nofollow" onclick="siteBaiduKeyword_Search('专升本报å?)">专升本报å?/a></li></ul> <form class="navbar-form navbar-left SsT" role="search"> <div class="form-group SsTFl"> <input type="text" class="form-control SsTM" id="SiteKeyWorde_search_1" placeholder="请输å…?.." style="width: 240px; height: 34px; background: #ffffff; margin-top: 5px;"> </div> <button type="button" onclick="siteBaiDu_Search('SiteKeyWorde_search_1')" class="btn btn-default SsTFr"><span class="glyphicon glyphicon-search" aria-hidden="true"></span>搜索</button> </form> </div> <a class="Head_Logofr"> <img src="/Content/images/top_right_banner.png" width="285" height="70" alt="top_right_banner.png"> </a> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="Site-Header"> <div class="Site-Header-Right"> <ul id="Site-DaoHang-Ul"> <li class="shouye"><a href="//www.vg64b.cn/" title="ºÚÁú½­22Ñ¡5¼¼ÇÉ">ºÚÁú½­22Ñ¡5¼¼ÇÉ</a></li> <li targetName="Column-9"><a href="/ptzsb/">普通专升本</a></li> <li targetName="Column-10"><a href="/zkzsb/">自考专升本</a></li> <li targetName="Column-51"><a href="/wlycjy/">网络教育</a></li> <li targetName="Column-11"><a href="/ckzsb/">成人高è€?/a></li> <li targetName="School"> <h5>招生院校</h5> <ul class="ul-daohang"> <li class="jfkb"><a href="/ptzsb/ptyx.aspx">普通专升本</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/School/ZkSchoolList.html">自考专升本</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/School/WlSchoolList.html">网络教育</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/School/CrSchoolList.html">成人高è€?/a> </li> </ul> </li> <li targetName="Major"> <h5>招生专业</h5> <ul class="ul-daohang"> <li class="jfkb"><a href="/ptzsb/ptzylist.aspx">普通专升本</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/School/ZiKaoMajorList.html">自考专升本</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/wlycjy/MajorList.html">网络教育</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/ckzsb/MajorList.html">成人高è€?/a> </li> </ul> </li> <li targetName="StudentMien"><a href="/Information/StudentMien.html">学员访谈</a></li> <li targetName="Study"> <h5>在线学习</h5> <ul class="ul-daohang"> <li class="jfkb"><a href="/Study/Index.html">公开课程</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/Exam/Index.html">升本模è€?/a> </li> <li class="jfkb"><a href="/Exam/Exercise.html">试题练习</a> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class="ErDH"> <ul class="jfkb"> <li class="jfkb"><a href="/Information/BeginnerGuide.html">新手指南</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/Column/Coach.html">辅导培训</a></li> <li class="jfkb"><a href="/Column/zcxx.html" title="政策信息">政策信息</a></li> <li class="jfkb"><a href="/Column/zsjz.html" title="招生简ç«?>招生简ç«?/a></li> <li class="jfkb"><a href="/Column/ScoreLine.html">录取分数</a></li> <li class="jfkb"><a href="/Information/Lecture.html">升本讲座</a></li> <li class="jfkb"><a href="/Column/stzl.html" title="试题资料">试题资料</a></li> <li class="jfkb"><a href="/Column/Jyjl.html" title="经验交流">经验交流</a></li> <li class="jfkb"><a href="/Information/Essay.html">征文大赛</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> <a class="banner529" target="_blank"> <img src="/content/images/banner529.jpg" width="1200" height="100" title="专升本网新版上线" alt="新版上线123"> </a> <!-- 视频 咨询 窗口 --> <div class="MainBox-Index"> <!-- 左侧 --> <div class="MBFl"> <div class="MBFl_SP" id="plv_e2e84a738354402a52ce81aeab4e3067_e"></div> <div class="MBFl_ZL"> <div class="MBFl_ZLTT"> <span class="glyphicon glyphicon-book" aria-hidden="true"></span>升本报考指å? </div> <div class="MBFl_ZLNr"> <div class="MBFl_ZLNrL"> <ul class="jfkb"> <li class="jfkb">ç™?p>ç§?23</p></li> <li class="margintop">èµ?p>æ–?/p></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="MBFl_ZLNrR"> <ul class="jfkb"> <li class="jfkb"><a href="/sbxt/201710/zs31124611.html">报考条ä»?/a> </li> <li class="jfkb"><a href="/sbxt/201711/zs03145521.html">考试时间</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/ptzsb/ptzylist.aspx">考试专业</a></li> <li class="jfkb"><a href="/Column/ScoreLine.html">录取分数</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/Column/Jyjl.html">经验交流</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/ptzsb/ksdg/index.html">考试大纲</a></li> <li class="jfkb"><a href="/Exam/Exercise.html">免费试题</a></li> <li class="jfkb"><a href="/Column/stzl.html">历年真题</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/ptzsb/cjwt/index.html">答疑解惑</a></li> <li class="jfkb"><a href="/zkzsb/bjcj/index.html">考点解析</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/Exam/Exercise.html">模拟试题</a> </li> <li class="jfkb"><a href="/Study/Index.html" target="_blank">在线学习</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="MBFl_XY bordertop2"> <div class="MBFl_XYTT"> <div class="MBFl_XYTTL"><span class="glyphicon glyphicon-book" aria-hidden="true"></span>学员专访</div> <div class="MBFl_XYTTR"><a href="/Information/StudentMien.html" title="点击查看更多学员专访">更多>></a></div> </div> <div class="MBFl_Bot"> <ul class="jfkb"><li class="padding10"><div class="MBFl-B-li-left"><img onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201803/ft15174218.html'" class="thumbnail" src="/Upload/Article/201807200925584521252042.png" width="100" height="80" alt="访谈ï¼?017届长江大学专升本(工程管理专业)考生心得" title="访谈ï¼?017届长江大学专升本(工程管理专业)考生心得" /></div><ul class="MBFl-B-li-right"><li class="jfkb"><a href ="/ptzsb/201803/ft15174218.html" title="访谈ï¼?017届长江大学专升本(工程管理专业)考生心得"><b>姓名:</b>杨霁é›?/a></li><li class="jfkb"><b>报考学æ ?</b>长江大学</li><li class="jfkb"><b>报考专ä¸?</b>工程管理</li></ul></li><li class="jfkb"><a href="/ptzsb/201711/ft30144415.html" title="访谈ï¼?017届湖北汽车工业学院专升本(财务管理专业)考生">访谈ï¼?017届湖北汽车工业学院专升本(财务管理专业)考生</a></li><li class="jfkb"><a href="/ptzsb/201711/ft30142548.html" title="访谈ï¼?017届长江大学专升本(工程管理专业)考生经验">访谈ï¼?017届长江大学专升本(工程管理专业)考生经验</a></li><li class="jfkb"><a href="/ptzsb/201711/ft30140443.html" title="访谈ï¼?017届武汉轻工大学专升本(机械设计制造及其自动化专业)考生">访谈ï¼?017届武汉轻工大学专升本(机械设计制造及其自动化专业)考生</a></li></ul> </div> </div> </div> <!-- 中间 --> <div class="MBmid zsb-tab-hover"> <ul class="MBqH zsb-tab-ul"><li class="cur">热点</li><li class="jfkb">经验</li><li class="jfkb">政策</li><li class="jfkb">考试</li></ul><div class="zsb-tab-div"><div class="BjCot" style=""><div class="BjCotM-Desp"><a href="/ptzsb/201807/201802112606.html" title="2018年湖北普通专升本招生院校拟录取名单及录取分数线详情汇总表">2018年湖北普通专升本招生院校拟录取名单及录取分数线详情汇总表</a><p title="考试结束后大家最关心的肯定就是各个院校的录取分数线了,赶快和小编一起来看看各院校的录取分数线详情吧ï¼?>考试结束后大家最关心的肯定就是各个院校的录取分数线了,赶快和小编一起来看看各院校的录取分数线详情吧ï¼?/p></div><div class="BjCotM-Desp"><a href="/ptzsb/201807/19j04135010.html" title="19届升本人:专升本英语暑期特训班优惠开启,火热招生ing">19届升本人:专升本英语暑期特训班优惠开启,火热招生ing</a><p title="湖北升本信息服务中心本期推出的“暑期特训班”就是专门为了复习困难的你准备,还不速来了解一下~">湖北升本信息服务中心本期推出的“暑期特训班”就是专门为了复习困难的你准备,还不速来了解一下~</p></div><div class="BjCotM-Desp"><a href="/ptzsb/201212/hb10153833.html" title="官方交流:湖北省普通专升本QQ交流群汇总表">官方交流:湖北省普通专升本QQ交流群汇总表</a><p title="湖北普通专升本QQ群汇总,欢迎各位有志于专升本的考生加入ã€?>湖北普通专升本QQ群汇总,欢迎各位有志于专升本的考生加入ã€?/p></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/ts31115642.html" title="同时备考专升本,却在最后成绩差这么多,那么是输在哪ï¼?>同时备考专升本,却在最后成绩差这么多,那么是输在哪ï¼?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>网教</b> |  <a href="/wlycjy/201807/wl31114539.html" title="网络教育的专升本学历含金量高吗?企业认可吗?">网络教育的专升本学历含金量高吗?企业认可吗?</a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/zs31114246.html" title="专升本考试结束了,那么你想在这个暑假里做些什么?">专升本考试结束了,那么你想在这个暑假里做些什么?</a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>网教</b> |  <a href="/wlycjy/201807/wl31113128.html" title="网络远程教育专升本可以跨专业吗?几年可以拿证ï¼? ">网络远程教育专升本可以跨专业吗?几年可以拿证ï¼? </a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/lj31112351.html" title="零基础考生如何复习自考?从做好这五件事开å§?>零基础考生如何复习自考?从做好这五件事开å§?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/cj31112320.html" title="参加专升本考试,我们会因为这个而改变什么? ">参加专升本考试,我们会因为这个而改变什么? </a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/10y31111518.html" title="10月自考复习时的两大注意事项,你注意了吗?">10月自考复习时的两大注意事项,你注意了吗?</a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>成è€?/b> |  <a href="/ckzsb/201807/cr31094312.html" title="成人高考:统揽全局,重点突破,顺利拿下考试ï¼?>成人高考:统揽全局,重点突破,顺利拿下考试ï¼?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>成è€?/b> |  <a href="/ckzsb/201807/cr31093236.html" title="成人高考备考经验:2个月如何拿下英语考试ï¼?>成人高考备考经验:2个月如何拿下英语考试ï¼?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>网教</b> |  <a href="/wlycjy/201807/fx30171016.html" title="分享:网络教育毕业证在社会和工作中的用é€?>分享:网络教育毕业证在社会和工作中的用é€?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-30">07-30</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>成è€?/b> |  <a href="/ckzsb/201807/cr30165431.html" title="成人高考取得的学历能干什么?有什么大作用ï¼?>成人高考取得的学历能干什么?有什么大作用ï¼?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-30">07-30</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/zs30163620.html" title="走上自考这条路,考生需要耐得住寂寞、忍得了孤独!">走上自考这条路,考生需要耐得住寂寞、忍得了孤独!</a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-30">07-30</div></div></div><div class="BjCot" style="display:none;"><div class="BjCotM-Desp"><a href="/ptzsb/201807/zs13103112.html" title="专升本考试结束后,这些【注意事项】比成绩还重要!">专升本考试结束后,这些【注意事项】比成绩还重要!</a><p title="2018年专升本考试已经结束,不过并不是考完、考过就万事大吉!后续还有很多事情等着你们~如果你已经考上,那就要注意录取通知书的领取、开学报到还有档案的一些相关事项ã€?>2018年专升本考试已经结束,不过并不是考完、考过就万事大吉!后续还有很多事情等着你们~如果你已经考上,那就要注意录取通知书的领取、开学报到还有档案的一些相关事项ã€?/p></div><div class="BjCotM-Desp"><a href="/ptzsb/201806/zs27173747.html" title="别错过â€?次升本”!输了考试,你还有其他选择">别错过â€?次升本”!输了考试,你还有其他选择</a><p title=" 2018年专升本考试终于落下帷幕!曾经的我们努力地为这次考试做准备,如今总算考完,现在只等最后成绩ã€?> 2018年专升本考试终于落下帷幕!曾经的我们努力地为这次考试做准备,如今总算考完,现在只等最后成绩ã€?/p></div><div class="BjCotM-Desp"><a href="/ptzsb/201212/hb10153833.html" title="官方交流:湖北省普通专升本QQ交流群汇总表">官方交流:湖北省普通专升本QQ交流群汇总表</a><p title="湖北普通专升本QQ群汇总,欢迎各位有志于专升本的考生加入ã€?>湖北普通专升本QQ群汇总,欢迎各位有志于专升本的考生加入ã€?/p></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/ts31115642.html" title="同时备考专升本,却在最后成绩差这么多,那么是输在哪ï¼?>同时备考专升本,却在最后成绩差这么多,那么是输在哪ï¼?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>网教</b> |  <a href="/wlycjy/201807/wl31114539.html" title="网络教育的专升本学历含金量高吗?企业认可吗?">网络教育的专升本学历含金量高吗?企业认可吗?</a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/zs31114246.html" title="专升本考试结束了,那么你想在这个暑假里做些什么?">专升本考试结束了,那么你想在这个暑假里做些什么?</a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>网教</b> |  <a href="/wlycjy/201807/wl31113128.html" title="网络远程教育专升本可以跨专业吗?几年可以拿证ï¼? ">网络远程教育专升本可以跨专业吗?几年可以拿证ï¼? </a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/lj31112351.html" title="零基础考生如何复习自考?从做好这五件事开å§?>零基础考生如何复习自考?从做好这五件事开å§?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/cj31112320.html" title="参加专升本考试,我们会因为这个而改变什么? ">参加专升本考试,我们会因为这个而改变什么? </a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/10y31111518.html" title="10月自考复习时的两大注意事项,你注意了吗?">10月自考复习时的两大注意事项,你注意了吗?</a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>成è€?/b> |  <a href="/ckzsb/201807/cr31094312.html" title="成人高考:统揽全局,重点突破,顺利拿下考试ï¼?>成人高考:统揽全局,重点突破,顺利拿下考试ï¼?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>成è€?/b> |  <a href="/ckzsb/201807/cr31093236.html" title="成人高考备考经验:2个月如何拿下英语考试ï¼?>成人高考备考经验:2个月如何拿下英语考试ï¼?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-31">07-31</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>网教</b> |  <a href="/wlycjy/201807/fx30171016.html" title="分享:网络教育毕业证在社会和工作中的用é€?>分享:网络教育毕业证在社会和工作中的用é€?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-30">07-30</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>成è€?/b> |  <a href="/ckzsb/201807/cr30165431.html" title="成人高考取得的学历能干什么?有什么大作用ï¼?>成人高考取得的学历能干什么?有什么大作用ï¼?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-30">07-30</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/zs30163620.html" title="走上自考这条路,考生需要耐得住寂寞、忍得了孤独!">走上自考这条路,考生需要耐得住寂寞、忍得了孤独!</a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-30">07-30</div></div></div><div class="BjCot" style="display:none;"><div class="BjCotM-Desp"><a href="/ptzsb/201807/201802112606.html" title="2018年湖北普通专升本招生院校拟录取名单及录取分数线详情汇总表">2018年湖北普通专升本招生院校拟录取名单及录取分数线详情汇总表</a><p title="考试结束后大家最关心的肯定就是各个院校的录取分数线了,赶快和小编一起来看看各院校的录取分数线详情吧ï¼?>考试结束后大家最关心的肯定就是各个院校的录取分数线了,赶快和小编一起来看看各院校的录取分数线详情吧ï¼?/p></div><div class="BjCotM-Desp"><a href="/ptzsb/201806/201824103334.html" title="2018年湖北普通专升本招生院校成绩查询详情汇总表">2018年湖北普通专升本招生院校成绩查询详情汇总表</a><p title="2018年湖北省普通专升本招生工作已基本结束,接下来就是等录取的通知啦!考试结束后部分院校已公布考试成绩查询入口,赶快和小编一起来看看各院校的成绩查询详情吧!">2018年湖北省普通专升本招生工作已基本结束,接下来就是等录取的通知啦!考试结束后部分院校已公布考试成绩查询入口,赶快和小编一起来看看各院校的成绩查询详情吧!</p></div><div class="BjCotM-Desp"><a href="/ptzsb/201805/hb15100354.html" title="湖北çœ?018年普通专升本招生政策:考试安排及报名流ç¨?>湖北çœ?018年普通专升本招生政策:考试安排及报名流ç¨?/a><p title="湖北çœ?018年普通专升本招生政策考试安排及报名流程ã€?>湖北çœ?018年普通专升本招生政策考试安排及报名流程ã€?/p></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/zy30152636.html" title="重要通知:湖北省2018年下半年自考转考即将启动!">重要通知:湖北省2018年下半年自考转考即将启动!</a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-30">07-30</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/ds30151554.html" title="多省考试院通知部分自考专业停考,你“中奖”了吗?">多省考试院通知部分自考专业停考,你“中奖”了吗?</a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-30">07-30</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>成è€?/b> |  <a href="/ckzsb/201807/ck30145712.html" title="成考报名倒计æ—?0天,错过就只能再等一年了ï¼?>成考报名倒计æ—?0天,错过就只能再等一年了ï¼?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-30">07-30</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/xl25161653.html" title="学历政策瞬息万变,你还是依然选择观望吗?">学历政策瞬息万变,你还是依然选择观望吗?</a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-25">07-25</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/201821085530.html" title="2018年湖北理工学院普通专升本录取分数线及录取名单的公ç¤?>2018年湖北理工学院普通专升本录取分数线及录取名单的公ç¤?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-21">07-21</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/201819151050.html" title="2018年湖北师范大学普通专升本关于录取分数线及录取名单的公ç¤?>2018年湖北师范大学普通专升本关于录取分数线及录取名单的公ç¤?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-19">07-19</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/201818114142.html" title="2018年荆楚理工学院普通专升本预录取分数线及预录取名单公示">2018年荆楚理工学院普通专升本预录取分数线及预录取名单公示</a></div><div class="BjCotR" title="2018-07-18">07-18</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>成è€?/b> |  <a href="/ckzsb/201806/zk20171404.html" title="自考太难?网教又觉得不是统考太简单?成考等着你报å?>自考太难?网教又觉得不是统考太简单?成考等着你报å?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-06-20">06-20</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>成è€?/b> |  <a href="/ckzsb/201806/hb04160827.html" title="湖北经济学院ï¼?018年成人高等教育招生简ç«?>湖北经济学院ï¼?018年成人高等教育招生简ç«?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-06-28">06-28</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>网教</b> |  <a href="/wlycjy/201805/gj23093318.html" title="国家开放大学(武汉分部)领导一行莅临武汉升本考试培训学校指导工作">国家开放大学(武汉分部)领导一行莅临武汉升本考试培训学校指导工作</a></div><div class="BjCotR" title="2018-05-23">05-23</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>网教</b> |  <a href="/wlycjy/201805/gy14151253.html" title="关于吉林大学做好2018年春季网络教育招生工作的通知">关于吉林大学做好2018年春季网络教育招生工作的通知</a></div><div class="BjCotR" title="2018-05-14">05-14</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>网教</b> |  <a href="/wlycjy/201804/wh19172547.html" title="武汉理工大学网络教育2018年春季招生简章来啦!">武汉理工大学网络教育2018年春季招生简章来啦!</a></div><div class="BjCotR" title="2018-04-19">04-19</div></div></div><div class="BjCot" style="display:none;"><div class="BjCotM-Desp"><a href="/zkzsb/201807/201825162911.html" title="2018å¹?0月自考:面向社会开考新课改专业汇编目录">2018å¹?0月自考:面向社会开考新课改专业汇编目录</a><p title="今天小编给大家带来的æ˜?018年湖北省高等教育自学考试面向社会开考新课改专业汇编目录ã€?>今天小编给大家带来的æ˜?018年湖北省高等教育自学考试面向社会开考新课改专业汇编目录ã€?/p></div><div class="BjCotM-Desp"><a href="/zkzsb/201807/201825162439.html" title="2018å¹?0月自考:面向社会开考新课改专业汇总表(专科、专升本ï¼?>2018å¹?0月自考:面向社会开考新课改专业汇总表(专科、专升本ï¼?/a><p title="今天小编给大家带来的æ˜?018年湖北省高等教育自学考试面向社会开考新课改专业汇总表(专科、专升本)ã€?>今天小编给大家带来的æ˜?018年湖北省高等教育自学考试面向社会开考新课改专业汇总表(专科、专升本)ã€?/p></div><div class="BjCotM-Desp"><a href="/zkzsb/201807/201825161923.html" title="2018å¹?0月自考:面向社会开考新课改专业统考课程考试时间安排表(专升本)">2018å¹?0月自考:面向社会开考新课改专业统考课程考试时间安排表(专升本)</a><p title="今天小编给大家带来的æ˜?018å¹?0月份湖北省高等教育自学考试面向社会开考新课改专业统考课程考试时间安排表(专升本)ã€?>今天小编给大家带来的æ˜?018å¹?0月份湖北省高等教育自学考试面向社会开考新课改专业统考课程考试时间安排表(专升本)ã€?/p></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/201825161447.html" title="2018å¹?0月自考:面向社会开考新课改专业统考课程考试时间安排表(专科ï¼?>2018å¹?0月自考:面向社会开考新课改专业统考课程考试时间安排表(专科ï¼?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-04-25">04-25</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/201825160217.html" title="2018å¹?0月自考:行业委托开考专业统考课程考试时间安排表(专升本)">2018å¹?0月自考:行业委托开考专业统考课程考试时间安排表(专升本)</a></div><div class="BjCotR" title="2018-04-25">04-25</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/201825155058.html" title="2018å¹?0月份自考:面向社会开考专业统考课程考试时间安排表(专升本)">2018å¹?0月份自考:面向社会开考专业统考课程考试时间安排表(专升本)</a></div><div class="BjCotR" title="2018-04-25">04-25</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/201825153815.html" title="2018å¹?0月份自考:面向社会开考专业统考课程考试时间安排表(专科ï¼?>2018å¹?0月份自考:面向社会开考专业统考课程考试时间安排表(专科ï¼?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-04-25">04-25</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>自è€?/b> |  <a href="/zkzsb/201807/201830144318.html" title="2018å¹?0月份湖北自考面向社会开考专业报考简ç«?>2018å¹?0月份湖北自考面向社会开考专业报考简ç«?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-03-30">03-30</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/201830173855.html" title="2018年湖北省普通专升本考试大纲:招生院校汇总表">2018年湖北省普通专升本考试大纲:招生院校汇总表</a></div><div class="BjCotR" title="2018-05-30">05-30</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/wh21155526.html" title="武汉传媒学院2018普通专升本各考试科目参考教æ?>武汉传媒学院2018普通专升本各考试科目参考教æ?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-05-21">05-21</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/wc21151441.html" title="2018年武昌理工学院普通专升本各考试科目参考教æ?>2018年武昌理工学院普通专升本各考试科目参考教æ?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-05-21">05-21</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/hb19164144.html" title="湖北文理学院2018年普通专升本:考试大纲与样卷汇总表">湖北文理学院2018年普通专升本:考试大纲与样卷汇总表</a></div><div class="BjCotR" title="2018-06-05">06-05</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/hb18170257.html" title="湖北第二师范学院2018年普通专升本:《学前教育学》考试大纲">湖北第二师范学院2018年普通专升本:《学前教育学》考试大纲</a></div><div class="BjCotR" title="2018-06-06">06-06</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/bd18155654.html" title="湖北第二师范学院ï¼?018年普通专升本考试大纲汇总表">湖北第二师范学院ï¼?018年普通专升本考试大纲汇总表</a></div><div class="BjCotR" title="2018-06-08">06-08</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/wh18095530.html" title="武汉纺织大学ï¼?018年普通专升本考试大纲汇总表">武汉纺织大学ï¼?018年普通专升本考试大纲汇总表</a></div><div class="BjCotR" title="2018-06-06">06-06</div></div><div class="BjCotM"><div class="BjCotL"><i class="icon06 b"></i><b>普本</b> |  <a href="/ptzsb/201807/201816095427.html" title="2018年湖北中医药大学:普通专升本考试科目教材参考书本整理汇æ€?>2018年湖北中医药大学:普通专升本考试科目教材参考书本整理汇æ€?/a></div><div class="BjCotR" title="2018-06-07">06-07</div></div></div></div> </div> <!-- 右侧 --> <div class="right_main_login"> <div class="login_main_start_he" id="StudentCookie-Ele-Hide-1"> <div class="login_main_start1"> <img src="/Content/images/user_head_moren.png" width="60" height="60" alt="学员" title="学员LOGO" /> <p>亲爱的学å‘?br />欢迎来到湖北升本信息服务中心</p> <p id="student_count_wrapper" style="display:none"> <span class="jfkb">已经æœ?em class="red_font" id="student_count"></em>位升本同学加å…?/span> 欢迎来到湖北升本信息服务中心 </p> </div> <div class="login_main_start2"> <a href="/User/Login" target="_blank" title="点击登录">登录</a> <a href="/User/Register" target="_blank" class="zhuce" title="点击注册">注册</a> </div> </div> <div class="second_shengbenbaoxiang"> <div class="MBFl_ZLTT"><span class="glyphicon glyphicon-book" aria-hidden="true"></span>升本宝箱</div> <ul class="shengbenbaoxiang_li6"> <li class="jfkb"> <img onclick="window.open('/Exam/Index.html')" src="/Content/images/baoxiang_icon1.png" width="61" height="61" alt="升本模è€?> <a href="/Exam/Index.html" target="_blank" title="升本模è€?> 升本模è€? </a> </li> <li class="jfkb"> <img onclick="window.open('/Study/Index.html')" src="/Content/images/baoxiang_icon2.png" width="61" height="61" alt="教学视频"> <a href="/Study/Index.html" target="_blank" title="教学视频">教学视频</a> </li> <li class="jfkb"> <img onclick="window.location.href = '/ptzsb/ksdg/index.html'" src="/Content/images/baoxiang_icon3.png" width="61" height="61" alt="复习教材"> <a href="/ptzsb/ksdg/index.html" title="复习教材">复习教材</a> </li> <li class="jfkb"> <img onclick="window.location.href = '/ptzsb/201212/hb10153833.html'" src="/Content/images/baoxiang_icon4.png" width="61" height="61" alt="QQ群汇æ€?> <a href="/ptzsb/201212/hb10153833.html" title="QQ群汇æ€?>QQ群汇æ€?/a> </li> <li class="jfkb"> <img onclick="window.location.href = '/ptzsb/peixun'" src="/Content/images/baoxiang_icon5.png" width="61" height="61" alt="辅导课程"> <a href="/ptzsb/peixun" title="辅导课程">辅导课程</a> </li> <li class="jfkb"> <img onclick="window.open('/User/SignUp?ReturnUrl=//ss.www.vg64b.cn')" src="/Content/images/baoxiang_icon6.png" width="61" height="61" alt="网上报名"> <a href="/User/SignUp?ReturnUrl=//ss.www.vg64b.cn" target="_blank" title="点击在线报名">网上报名</a> </li> </ul> </div> <div class="select_3_third zsb-tab-hover"> <ul class="select_containner_one zsb-tab-ul"> <li class="">全日制普通专升本</li> <li class="cur">社会在职人员升本</li> </ul> <div class="zsb-tab-div"> <div class="month_select_box" style="display: none;"> <ul class="first_month_box"> <li class="jfkb"> 7æœ? </li> <li class="blue_month red_month"> 8æœ? </li> <li class="jfkb"> 9æœ? </li> <li class="jfkb"> 10æœ? </li> </ul> <img src="/Upload/KindEdit/image/20180604/20180604151702_2061.png" alt="时间"> <ul class="second_month_box"> <li title="考试结束"> 2018年专升本考试结束ï¼?æœ?3日) </li> <li title="培训ç? class="red_month"> 2019届暑假特训班开è¯?br> 电话ï¼?27-87319557 </li> <li title="考试时间(预计)"> 2018年专升本新生入学 </li> <li title="秋季班报å? > 2019年专升本秋季补习ç? </li> <li title="在线咨询"> <a href="tencent://message/?uin=2852513680&Site=ºÚÁú½­22Ñ¡5¼¼ÇÉ www.vg64b.cn&menu=yes" target="_blank"><img border="0" height="16" width="51" src="//wpa.qq.com/pa?p=1:2852513680:10">2852513680</a> </li> </ul> </div> <div class="month_select_box2" style=""> <ul class="first_month_box"> <li class="jfkb"> 8æœ? </li> <li class="jfkb"> 9æœ? </li> </ul> <img src="/Upload/KindEdit/image/20180604/20180604151743_8102.png" width="8" height="208" alt="时间"> <ul class="second_month_box"> <li class="jfkb"> 成考函授报名截æ­? </li> <li class="jfkb">2018年秋所有学历考试报名截止</li> <li class="red_month"> 2018年下半年考试时间安排 <span class="glyphicon glyphicon-chevron-down icon_down"></span> <ul class="xiala_test_plan"> <li class="jfkb"> 网络统考:9æœ?-11æ—? </li> <li class="jfkb"> 自考国考:10æœ?9-21æ—? </li> <li class="jfkb"> 成人高考:10æœ?7-28æ—? </li> <li class="jfkb"> 报名咨询ï¼?27-87386666 </li> <li class="jfkb"> <a href="tencent://message/?uin=2852513681&Site=ºÚÁú½­22Ñ¡5¼¼ÇÉ www.vg64b.cn&menu=yes" target="_blank"><img border="0" height="16" width="51" src="//wpa.qq.com/pa?p=1:2852513681:10">2852513681</a> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!--静态平é“?广告å›?--> <a class="GGT" target="_blank"> <img src="/Content/images/putong_center_banner_yr.png" width="1200" height="138" alt="@Model.SiteName" /> </a> <div class="clear"></div> <!--纵向轮播 切换å?--> <div class="GDM zsb-tab-content"> <ul class="shuxiang_select_two zsb-tab-ul"><li class="select_first cur">升本交流</li><li class="select_second">征文大赛</li></ul><div class="zsb-tab-div"><div id="carousel-example-generic01" class="carousel slide four_photo_lunbo" data-ride="carousel"><div class="carousel-inner four_photo_lunbo4 clearfix" role="listbox"><div class="item active"><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201805/20180528134157609.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201805/hb21141236.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201805/hb21141236.html" title="湖北升本信息服务中心2018届学员内部讲座全程内容回é¡?>湖北升本信息服务中心2018届学员内部讲座全程内容回é¡?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?991</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-05-21</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201803/20180327113906929.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201712/jc27092827.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201712/jc27092827.html" title="精彩回顾:湖北升本信息服务中心第8届专升本交流ä¼?公开课图文总结">精彩回顾:湖北升本信息服务中心第8届专升本交流ä¼?公开课图文总结</a></li><li class="float_left1">阅读é‡?1048</li><li class="float_right2">时间ï¼?017-12-27</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/Article/201807201024496103502396.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201612/hb30163245.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201612/hb30163245.html" title="湖北专升本网ç¬?届普通专升本交流会全程内容回é¡?>湖北专升本网ç¬?届普通专升本交流会全程内容回é¡?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?19331</li><li class="float_right2">时间ï¼?016-12-30</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201803/20180327114406553.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201512/jd29155138.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201512/jd29155138.html" title="记:第六届湖北普通专升本交流会圆满结æ?>记:第六届湖北普通专升本交流会圆满结æ?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?22593</li><li class="float_right2">时间ï¼?015-12-29</li></ul></div></div><div class="item "><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201501/20150112122937010.JPG" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201501/jd12122709.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201501/jd12122709.html" title="记:第五届湖北专升本交流会现场和内容">记:第五届湖北专升本交流会现场和内容</a></li><li class="float_left1">阅读é‡?23460</li><li class="float_right2">时间ï¼?015-01-12</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201401/20140106184440203.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201401/jd06183903.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201401/jd06183903.html" title="记:第四届湖北省普通专升本交流会圆满成åŠ?>记:第四届湖北省普通专升本交流会圆满成åŠ?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?8433</li><li class="float_right2">时间ï¼?014-01-06</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201803/20180327134129351.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201301/jd04224205.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201301/jd04224205.html" title="记:第三届湖北普通专升本交流ä¼?>记:第三届湖北普通专升本交流ä¼?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?12856</li><li class="float_right2">时间ï¼?013-01-04</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201201/20120106183047188.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201201/dej06183048.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201201/dej06183048.html" title="第二届湖北普通专升本交流会活动后è®?>第二届湖北普通专升本交流会活动后è®?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?2506</li><li class="float_right2">时间ï¼?012-01-06</li></ul></div></div></div><a class="abtn aleft" href="#carousel-example-generic01" role="button" data-slide="prev"></a><a class="abtn aright" href="#carousel-example-generic01" role="button" data-slide="next"></a></div><div id="carousel-example-generic02" class="carousel slide four_photo_lunbo" data-ride="carousel" style="display: none;"><div class="carousel-inner four_photo_lunbo4 clearfix" role="listbox"><div class="item active"><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201805/20180531150437668.png" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201803/dl15152743.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201803/dl15152743.html" title="第六届湖北专升本征文大赛获奖名单正式公布,赶紧看看有木有你!">第六届湖北专升本征文大赛获奖名单正式公布,赶紧看看有木有你!</a></li><li class="float_left1">阅读é‡?825</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-03-15</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180413143358325.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201802/ym28172505.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201802/ym28172505.html" title="《有梦不难》第六届湖北专升本征文大赛作品展ç¤?>《有梦不难》第六届湖北专升本征文大赛作品展ç¤?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?511</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-03-01</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180412115501466.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201803/qz15174218.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201803/qz15174218.html" title="《请再给自己一次“蜕变”的机会》第六届湖北专升本征文大赛作品展ç¤?>《请再给自己一次“蜕变”的机会》第六届湖北专升本征文大赛作品展ç¤?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?569</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-03-01</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180413145446119.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201802/ym23111551.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201802/ym23111551.html" title="《一枚学渣的升本之路》第六届湖北专升本征文大赛作品展示!">《一枚学渣的升本之路》第六届湖北专升本征文大赛作品展示!</a></li><li class="float_left1">阅读é‡?586</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-03-01</li></ul></div></div><div class="item "><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180413145044401.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201802/dx26130656.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201802/dx26130656.html" title="《当学历撑不起梦想》第六届湖北专升本征文大赛作品展ç¤?>《当学历撑不起梦想》第六届湖北专升本征文大赛作品展ç¤?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?545</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-03-01</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180417151555404.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201803/dz15174218.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201803/dz15174218.html" title="《道阻且长,且与未来并肩驰首》第六届湖北专升本征文大赛作å“?>《道阻且长,且与未来并肩驰首》第六届湖北专升本征文大赛作å“?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?511</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-02-28</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180413144946101.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201802/wa27162227.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201802/wa27162227.html" title="《晚安,世界》第六届湖北专升本征文大赛作å“?>《晚安,世界》第六届湖北专升本征文大赛作å“?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?499</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-02-27</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Content/images/Site/hbzsbNewDefault.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201802/dl24153758.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201802/dl24153758.html" title="第六届湖北专升本“梦启升本•蜕变自我”征文作品大汇集">第六届湖北专升本“梦启升本•蜕变自我”征文作品大汇集</a></li><li class="float_left1">阅读é‡?280</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-02-24</li></ul></div></div><div class="item "><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180413145204005.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201802/pf23133221.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201802/pf23133221.html" title="《破釜沉舟,拼它个日出日落》第六届湖北专升本征文大赛作å“?">《破釜沉舟,拼它个日出日落》第六届湖北专升本征文大赛作å“?</a></li><li class="float_left1">阅读é‡?549</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-02-23</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180413145318309.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201802/hl23114329.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201802/hl23114329.html" title="《后来》第六届湖北专升本征文大赛作å“?>《后来》第六届湖北专升本征文大赛作å“?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?519</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-02-23</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180413145538708.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201802/zh23103438.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201802/zh23103438.html" title="《最好的我们,每一分钟都值得》第六届湖北专升本征文大赛作å“?>《最好的我们,每一分钟都值得》第六届湖北专升本征文大赛作å“?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?505</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-02-23</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180413145633692.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201802/gb01154345.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201802/gb01154345.html" title="《改变,任何时候都不会晚!》第六届湖北专升本征文大赛作å“?>《改变,任何时候都不会晚!》第六届湖北专升本征文大赛作å“?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?107</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-02-01</li></ul></div></div><div class="item "><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180413145717561.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201801/es30141712.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201801/es30141712.html" title="《二十二,重新画圆》第六届湖北专升本征文大赛作å“?>《二十二,重新画圆》第六届湖北专升本征文大赛作å“?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?95</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-01-30</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180413145811326.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201801/rg29100115.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201801/rg29100115.html" title="《如果我真的认真了一次呢》第六届湖北专升本征文大赛作å“?>《如果我真的认真了一次呢》第六届湖北专升本征文大赛作å“?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?81</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-01-29</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180413145905487.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201801/bw29094923.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201801/bw29094923.html" title="《不忘初心,方得始终》第六届湖北专升本征文大赛作å“?>《不忘初心,方得始终》第六届湖北专升本征文大赛作å“?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?117</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-01-29</li></ul></div><div class="lunbo-li"><img src="/Upload/201804/20180413145954531.jpg" width="186" height="126" alt="轮播图片" onclick="javascript:window.location.href='/ptzsb/201801/yz26155558.html'"/><ul class="container_biaotibufen_box"><li class="title_biaoti0"><a href="/ptzsb/201801/yz26155558.html" title="《以筑梦之势乘风破浪》第六届湖北专升本征文大赛作å“?>《以筑梦之势乘风破浪》第六届湖北专升本征文大赛作å“?/a></li><li class="float_left1">阅读é‡?73</li><li class="float_right2">时间ï¼?018-01-26</li></ul></div></div></div><a class="abtn aleft" href="#carousel-example-generic02" role="button" data-slide="prev">ºÚÁú½­22Ñ¡5¼¼ÇÉ£º</a><a class="abtn aright" href="#carousel-example-generic02" role="button" data-slide="next"></a></div></div> </div> <div class="Index-Channe"> <div class="Index-Channe-Title"> <div class="I-C-T-left"> <i class="icon07"></i> <a href="/ptzsb/" title="普通专升本">普通专升本</a> </div> <div class="I-C-T-right"> <ul class="jfkb"> <li class="jfkb"><a href="/ptzsb/zsjh/index.html" title="招生计划">招生计划</a></li> <li class="jfkb"><a href="/ptzsb/zsxx/index.html" title="招生信息">招生信息</a></li> <li class="jfkb"><a href="/ptzsb/yxdt/index.html" title="院校动æ€?>院校动æ€?/a></li> <li class="jfkb"><a href="/ptzsb/stzl/index.html" title="试题资料">试题资料</a></li> <li class="jfkb"><a href="/ptzsb/ksdg/index.html" title="考试大纲">考试大纲</a></li> <li class="jfkb"><a href="/ptzsb/cjwt/index.html" title="常见问题">常见问题</a></li> <li class="jfkb"><a href="/ptzsb/wssb/index.html" title="外省升本">外省升本</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="Index-Channe-Left zsb-tab-content"> <ul class="I-C-L-Title zsb-tab-ul"><li class="cug">最新动æ€?/li><li class="jfkb"><a href="/ptzsb/zcxx/index.html">政策信息</a></li><li class="jfkb"><a href="/ptzsb/jyjl/index.html">经验交流</a></li><li class="jfkb"><a href="/ptzsb/zsjz/index.html">招生简ç«?/a></li></ul><div class="I-C-L-Con zsb-tab-div"><div class="jfkb"><ul class="I-C-L-Con-Ul"><li class="img-li"><img src="/Upload/201807/20180705145056144.jpg" class="thumbnail" width="130" height="100" alt="2018年湖北普通专升本招生院校拟录取名单及录取分数线详情汇总表" /><div class="jfkb"><h5><a href="/ptzsb/201807/201802112606.html" title="2018年湖北普通专升本招生院校拟录取名单及录取分数线详情汇总表">2018年湖北普通专升本招生院校拟录取名单及录取分数线详情汇总表</a></h5><p>考试结束后大家最关心的肯定就是各个院校的录取分数线了,赶快和小编一起来看看各院校的录取分数线详情吧ï¼?/p></div></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/810205111649.html" title="2018年暑假,各位升本党们聚在一起搞了件大事情!">2018年暑假,各位升本党们聚在一起搞了件大事情!</a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-20</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/zw11102959.html" title="作为准大三生,在专升本备考和实习之间要怎么平衡ï¼?">作为准大三生,在专升本备考和实习之间要怎么平衡ï¼?</a><span title="2018å¹?7æœ?2日发å¸?>07-12</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/201816141008.html" title="2018年湖北省普通专升本招生简章(19所公办)院校汇总表">2018年湖北省普通专升本招生简章(19所公办)院校汇总表</a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-01</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201805/hb14113726.html" title="湖北普通专升本英语必须掌握的常考反义词词组">湖北普通专升本英语必须掌握的常考反义词词组</a><span title="2018å¹?6æœ?2日发å¸?>06-12</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201805/hb21141236.html" title="湖北升本信息服务中心2018届学员内部讲座全程内容回é¡?>湖北升本信息服务中心2018届学员内部讲座全程内容回é¡?/a><span title="2018å¹?5æœ?1日发å¸?>05-21</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201805/201816163201.html" title="2018年湖北省普通“专升本”招生政策和2017年相比,哪里不一样?">2018年湖北省普通“专升本”招生政策和2017年相比,哪里不一样?</a><span title="2018å¹?5æœ?7日发å¸?>05-17</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201712/jc27092827.html" title="精彩回顾:湖北升本信息服务中心第8届专升本交流ä¼?公开课图文总结">精彩回顾:湖北升本信息服务中心第8届专升本交流ä¼?公开课图文总结</a><span title="2018å¹?3æœ?7日发å¸?>03-27</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201803/sb12100455.html" title="升本辅导:春季班最后一波报名优惠震撼来袭,速度围观ï¼?>升本辅导:春季班最后一波报名优惠震撼来袭,速度围观ï¼?/a><span title="2018å¹?3æœ?2日发å¸?>03-12</span></li></ul><ul class="I-C-L-Con-Ul"><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/ts31115642.html" title="同时备考专升本,却在最后成绩差这么多,那么是输在哪ï¼?>同时备考专升本,却在最后成绩差这么多,那么是输在哪ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/zs31114246.html" title="专升本考试结束了,那么你想在这个暑假里做些什么?">专升本考试结束了,那么你想在这个暑假里做些什么?</a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/cj31112320.html" title="参加专升本考试,我们会因为这个而改变什么? ">参加专升本考试,我们会因为这个而改变什么? </a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/zw31110514.html" title="这五件事会导致专升本备考效率不高,你中招了吗?">这五件事会导致专升本备考效率不高,你中招了吗?</a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/fx31105617.html" title="复习专升本高数时,有什么好方法能让自己学得更好ï¼?>复习专升本高数时,有什么好方法能让自己学得更好ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/201931105742.html" title="2019年湖北专升本复习:如何做出一份高分笔记?">2019年湖北专升本复习:如何做出一份高分笔记?</a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/zs31105039.html" title="专升本后适合考研的三大专业,看看有你的专业没ï¼?>专升本后适合考研的三大专业,看看有你的专业没ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/hb31104944.html" title="湖北专升本:如何让自己保持良好的复习状态?">湖北专升本:如何让自己保持良好的复习状态?</a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/hb31104743.html" title="湖北专升本网分享:什么专业适合我们考研呢?">湖北专升本网分享:什么专业适合我们考研呢?</a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/201931104423.html" title="2019年湖北普通专升本考试复习:基础复习技å·?>2019年湖北普通专升本考试复习:基础复习技å·?/a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ptzsb/201807/cg31104111.html" title="成功升本的他们都有一些什么好习惯?我们应该坚持什么?">成功升本的他们都有一些什么好习惯?我们应该坚持什么?</a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li></ul></div></div> </div> <div class="Index-Channe-Right"> <ul class="I-C-R-Ul"> <li class="tit"><span class="glyphicon glyphicon-circle-arrow-right" aria-hidden="true"></span>普通专升本小知识栏</li> <li class="desc"><b>报考条ä»?</b><p title="湖北省普通高校全日制专科学籍的应届毕业生和具有湖北省学籍的退役士å…?.">湖北省普通高校全日制专科学籍的应届毕业生和具有湖北省学籍的退役士å…?.</p></li> <li class="overflow"><b>报名时间:</b><span title="一èˆ?月下旬至5月初,专升本报名时é—?>一èˆ?月下旬至5月初,专升本报名时é—?/span></li> <li class="overflow"><b>入学形式:</b><span class="jfkb">严进严出</span></li> <li class="overflow"><b>考试时间:</b><span class="jfkb">一般是5月底æˆ?月上æ—?/span></li> <li class="overflow"><b>考试科目:</b><span class="jfkb">大学英语+(高数/计算æœ?专业è¯?/专业è¯?/span></li> <li class="jfkb"> <b style="margin-top:14px;">证书样本:</b> <p> <img src="/Content/images/puben_zhengshu1.png" title="点击查看详细证书样本" onclick="open_MaxImage('/Content/images/puben_zhengshu1.png')" width="85" height="61" alt="证书样本"> <img src="/Content/images/puben_zhengshu2.png" title="点击查看详细证书样本" onclick="open_MaxImage('/Content/images/puben_zhengshu2.png')" width="85" height="61" alt="证书样本"> </p> </li> <li class="jfkb"> <b style="margin-top:5px;">报考院æ ?</b> <div class="input-group"> <input type="text" class="form-control" placeholder="院校名称..." id="SchoolName_1"> <span class="input-group-btn"> <button class="btn btn-default" type="button" onclick="siteBaiDu_Search('SchoolName_1')">Go!</button> </span> </div> </li> <li class="jfkb"> <b style="margin-top:5px;">报考专ä¸?</b><div class="input-group"> <input type="text" class="form-control" id="SchoolMajor_1" placeholder="专业名称..."> <span class="input-group-btn"> <button class="btn btn-default" type="button" onclick="siteBaiDu_Search('SchoolMajor_1')">Go!</button> </span> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="Index-Channe"> <div class="Index-Channe-Title"> <div class="I-C-T-left"> <img src="/Content/images/intro_icon.png" width="22" height="19" alt="自考专升本"> <a href="/zkzsb/" title="自考专升本">自考专升本</a> </div> <div class="I-C-T-right"> <ul class="jfkb"> <li class="jfkb"><a href="/zkzsb/xxdt/index.html" title="信息动æ€?>信息动æ€?/a></li> <li class="jfkb"><a href="/zkzsb/zsyx/index.html" title="招生院校">招生院校</a></li> <li class="jfkb"><a href="/zkzsb/stzl/index.html" title="试题资料">试题资料</a></li> <li class="jfkb"><a href="/zkzsb/kszy/index.html" title="考试专业">考试专业</a></li> <li class="jfkb"><a href="/zkzsb/byxz/index.html" title="毕业须知">毕业须知</a></li> <li class="jfkb"><a href="/zkzsb/bjcj/index.html" title="笔记串讲">笔记串讲</a></li> <li class="jfkb"><a href="/zkzsb/yhjd/index.html" title="疑惑解答">疑惑解答</a></li> </ul> </div> </div> <div class="Index-Channe-Left zsb-tab-content"> <ul class="I-C-L-Title zsb-tab-ul"><li class="cug">最新动æ€?/li><li class="jfkb"><a href="/zkzsb/bkjy/index.html">备考经éª?/a></li><li class="jfkb"><a href="/zkzsb/yxdt/index.html">院校动æ€?/a></li><li class="jfkb"><a href="/zkzsb/zckg/index.html">政策考纲</a></li></ul><div class="I-C-L-Con zsb-tab-div"><div class="jfkb"><ul class="I-C-L-Con-Ul"><li class="img-li"><img src="/Upload/201804/20180418170936704.jpg" class="thumbnail" width="130" height="100" alt="权威发布:各类专升本考试详细区别整理(内含毕业证、学位证样本ï¼? /><div class="jfkb"><h5><a href="/ptzsb/201803/qw29103114.html" title="权威发布:各类专升本考试详细区别整理(内含毕业证、学位证样本ï¼?>权威发布:各类专升本考试详细区别整理(内含毕业证、学位证样本ï¼?/a></h5><p>高等教育自学考试、成人高等教育、网络远程教育、国家开放教育统称为成人高等教育系列,主要针对社会在职人员开设ã€?/p></div></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201807/sz09114406.html" title="说自考很难通过,为什么越来越多的人选择自考?">说自考很难通过,为什么越来越多的人选择自考?</a><span title="2018å¹?7æœ?3日发å¸?>07-23</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201807/201809164206.html" title="2018å¹?0月自考:总复习中这些常用的方法与技å·?>2018å¹?0月自考:总复习中这些常用的方法与技å·?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-10</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201806/by13171636.html" title="毕业季:送给所有学子的一份礼物,1000元助学金在等你!">毕业季:送给所有学子的一份礼物,1000元助学金在等你!</a><span title="2018å¹?6æœ?0日发å¸?>06-20</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201806/201804172329.html" title="2018å¹?0月自考:合同法笔记串讲之合同的形å¼?>2018å¹?0月自考:合同法笔记串讲之合同的形å¼?/a><span title="2018å¹?6æœ?2日发å¸?>06-12</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201806/by13173006.html" title="毕业季壕送助学金,这个夏天是该为学历努力一把了ï¼?>毕业季壕送助学金,这个夏天是该为学历努力一把了ï¼?/a><span title="2018å¹?6æœ?3日发å¸?>06-13</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201804/hb13151503.html" title="湖北专升本来支招:适合女生报考的专业选择">湖北专升本来支招:适合女生报考的专业选择</a><span title="2018å¹?4æœ?3日发å¸?>04-13</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201804/zk11141401.html" title="自考一年两次,那么多科目,如何安排才算合理ï¼?>自考一年两次,那么多科目,如何安排才算合理ï¼?/a><span title="2018å¹?4æœ?1日发å¸?>04-11</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201707/zk25094640.html" title="自考本科文凭到底有用吗?四大理由权威答å¤?>自考本科文凭到底有用吗?四大理由权威答å¤?/a><span title="2017å¹?2æœ?7日发å¸?>12-17</span></li></ul><ul class="I-C-L-Con-Ul"><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201807/lj31112351.html" title="零基础考生如何复习自考?从做好这五件事开å§?>零基础考生如何复习自考?从做好这五件事开å§?/a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201807/10y31111518.html" title="10月自考复习时的两大注意事项,你注意了吗?">10月自考复习时的两大注意事项,你注意了吗?</a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201807/zs30163620.html" title="走上自考这条路,考生需要耐得住寂寞、忍得了孤独!">走上自考这条路,考生需要耐得住寂寞、忍得了孤独!</a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201807/ds30151554.html" title="多省考试院通知部分自考专业停考,你“中奖”了吗?">多省考试院通知部分自考专业停考,你“中奖”了吗?</a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201807/zy30152636.html" title="重要通知:湖北省2018年下半年自考转考即将启动!">重要通知:湖北省2018年下半年自考转考即将启动!</a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201807/zw30152558.html" title="作为一名女生报名自考,选择什么专业更为合适?">作为一名女生报名自考,选择什么专业更为合适?</a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201807/gs30151607.html" title="各省自考改革进行时ï¼?63个自考专业停考,如何应对ï¼?>各省自考改革进行时ï¼?63个自考专业停考,如何应对ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201807/gy30150901.html" title="关于自考的那些问题,你们都清楚了解多少ï¼?>关于自考的那些问题,你们都清楚了解多少ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201807/l1030144942.html" title="ç¦?0月自考还å‰?3天,你了解清楚了自考流程吗ï¼?>ç¦?0月自考还å‰?3天,你了解清楚了自考流程吗ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201807/zk30113744.html" title="自考过来人分享经验:千里之è¡?始于足下ï¼?>自考过来人分享经验:千里之è¡?始于足下ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/zkzsb/201807/10y30101534.html" title="10月自考复习做好这六件事,轻松通过并不难!">10月自考复习做好这六件事,轻松通过并不难!</a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li></ul></div></div> </div> <div class="Index-Channe-Right"> <ul class="I-C-R-Ul"> <li class="tit"><span class="glyphicon glyphicon-circle-arrow-right" aria-hidden="true"></span>自考专升本(专套本)知识栏</li> <li class="desc"><b>报考条ä»?</b><p title="取得国民教育的专科毕业证书者或在办理本科毕业证前取得专科毕业证ä¹?>取得国民教育的专科毕业证书者或在办理本科毕业证前取得专科毕业证ä¹?.</p></li> <li class="overflow"><b>报名时间:</b><span class="jfkb">全年可报å?/span></li> <li class="overflow"><b>入学形式:</b><span class="jfkb">宽进严出</span></li> <li class="overflow"><b>考试时间:</b><span title="4,10æœ?>4,10æœ?/span></li> <li class="overflow"><b>考试科目:</b><span class="jfkb">专升本(12-15门课程左右)</span></li> <li class="jfkb"> <b style="margin-top:14px;">证书样本:</b> <p> <img src="/Content/images/zikao_zhengshu1.png" title="点击查看详细证书样本" onclick="open_MaxImage('/Content/images/zikao_zhengshu1.png')" width="85" height="70" alt="证书样本"> <img src="/Content/images/zikao_zhengshu1.png" title="点击查看详细证书样本" onclick="open_MaxImage('/Content/images/zikao_zhengshu2.png')" width="85" height="70" alt="证书样本"> </p> </li> <li class="jfkb"> <b style="margin-top:5px;">报考院æ ?</b><div class="input-group"> <input type="text" class="form-control" placeholder="院校名称..." id="SchoolMajor_2"> <span class="input-group-btn"> <button class="btn btn-default" type="button" onclick="siteBaiDu_Search('SchoolMajor_2')">Go!</button> </span> </div> </li> <li class="jfkb"> <b style="margin-top:5px;">报考专ä¸?</b><div class="input-group"> <input type="text" class="form-control" placeholder="专业名称..." id="SchoolName_2"> <span class="input-group-btn"> <button class="btn btn-default" type="button" onclick="siteBaiDu_Search('SchoolName_2')">Go!</button> </span> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="Index-Channe"> <div class="Index-Channe-Title"> <div class="I-C-T-left"> <img src="/Content/images/intro_icon.png" width="22" height="19" alt="成人专升æœ?> <a href="/ckzsb/" title="成人专升æœ?>成人专升æœ?/a> </div> <div class="I-C-T-right"> <ul class="jfkb"> <li class="jfkb"><a href="/ckzsb/yxdt/index.html" title="院校动æ€?>院校动æ€?/a></li> <li class="jfkb"><a href="/ckzsb/lnzt/index.html" title="历年真题">历年真题</a></li> <li class="jfkb"><a href="/ckzsb/ckstzl/index.html" title="试题资料">试题资料</a></li> <li class="jfkb"><a href="/ckzsb/kdbj/index.html" title="考点笔记">考点笔记</a></li> <li class="jfkb"><a href="/ckzsb/yhjd/index.html" title="疑惑解答">疑惑解答</a></li> <li class="jfkb"><a href="/ckzsb/wsck/index.html" title="成考专ä¸?>成考专ä¸?/a></li> <li class="jfkb"><a href="/ckzsb/wsck/index.html" title="外省成è€?>外省成è€?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="Index-Channe-Left zsb-tab-content"> <ul class="I-C-L-Title zsb-tab-ul"><li class="cug">最新动æ€?/li><li class="jfkb"><a href="/ckzsb/zszc/index.html">招生政策</a></li><li class="jfkb"><a href="/ckzsb/bkzy/index.html">报考专ä¸?/a></li><li class="jfkb"><a href="/ckzsb/ckjyjl/index.html">经验交流</a></li></ul><div class="I-C-L-Con zsb-tab-div"><div class="jfkb"><ul class="I-C-L-Con-Ul"><li class="img-li"><img src="/Upload/Article/201807290531545194289640.jpg" class="thumbnail" width="130" height="100" alt="经验分享ï¼?018年成人高考专升本各科目备考技å·? /><div class="jfkb"><h5><a href="/ckzsb/201807/jy24145431.html" title="经验分享ï¼?018年成人高考专升本各科目备考技å·?>经验分享ï¼?018年成人高考专升本各科目备考技å·?/a></h5><p>成人高考马上就要来了,现在是抱佛脚的好时机ã€?/p></div></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/201810112609.html" title="2018成人高考,按照这个方法复习的人都通过考试äº?>2018成人高考,按照这个方法复习的人都通过考试äº?/a><span title="2018å¹?7æœ?5日发å¸?>07-25</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/ck04141145.html" title="成考含金量低?辛苦考来的学历含金量毋庸置疑ï¼?>成考含金量低?辛苦考来的学历含金量毋庸置疑ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?3日发å¸?>07-23</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/201809145255.html" title="2018年湖北中医药大学成人高等教育招生简ç«?>2018年湖北中医药大学成人高等教育招生简ç«?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-10</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201806/201815155517.html" title="2018年成考复习指导:找出易考知识点提高效率">2018年成考复习指导:找出易考知识点提高效率</a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-01</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201803/hb26110852.html" title="湖北专升本之决胜2018年成人高考的七个鲜为人知的方æ³?>湖北专升本之决胜2018年成人高考的七个鲜为人知的方æ³?/a><span title="2018å¹?3æœ?6日发å¸?>03-26</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201803/zy15163019.html" title="报考学位英语必知:2018年学位英语考试3æœ?4日正式开è€?>报考学位英语必知:2018年学位英语考试3æœ?4日正式开è€?/a><span title="2018å¹?3æœ?5日发å¸?>03-15</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201801/ck29140328.html" title="成考本科有学位证吗?申请条件是什么呢ï¼?>成考本科有学位证吗?申请条件是什么呢ï¼?/a><span title="2018å¹?1æœ?9日发å¸?>01-29</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201311/zj19100300.html" title="专家篇:浅析网络教育专本科的优势">专家篇:浅析网络教育专本科的优势</a><span title="2015å¹?8æœ?8日发å¸?>08-08</span></li></ul><ul class="I-C-L-Con-Ul"><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/cr31094312.html" title="成人高考:统揽全局,重点突破,顺利拿下考试ï¼?>成人高考:统揽全局,重点突破,顺利拿下考试ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/cr31093236.html" title="成人高考备考经验:2个月如何拿下英语考试ï¼?>成人高考备考经验:2个月如何拿下英语考试ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/cr30165431.html" title="成人高考取得的学历能干什么?有什么大作用ï¼?>成人高考取得的学历能干什么?有什么大作用ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/cj30164458.html" title="参加成人高考:炎炎夏日,我们该如何备考呢ï¼?>参加成人高考:炎炎夏日,我们该如何备考呢ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/ck30145712.html" title="成考报名倒计æ—?0天,错过就只能再等一年了ï¼?>成考报名倒计æ—?0天,错过就只能再等一年了ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/cr30142701.html" title="成人高考考场上遇到这些突发情况怎么办?别慌ï¼?>成人高考考场上遇到这些突发情况怎么办?别慌ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/hb30141259.html" title="湖北成人高考的历年真题有多重要?这篇文章来告诉ä½?>湖北成人高考的历年真题有多重要?这篇文章来告诉ä½?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/201830134225.html" title="2018成考专升本报考出现扎堆现象,其中的原因是什么?">2018成考专升本报考出现扎堆现象,其中的原因是什么?</a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/xz27140731.html" title="选择成人高考,关于失败的教训,你知道多少?">选择成人高考,关于失败的教训,你知道多少?</a><span title="2018å¹?7æœ?7日发å¸?>07-27</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/cj27140003.html" title="参加成考,如何选择一个自己心仪的学校呢? ">参加成考,如何选择一个自己心仪的学校呢? </a><span title="2018å¹?7æœ?7日发å¸?>07-27</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/ckzsb/201807/ws27114041.html" title="为什么选择参加成人高考?这三个理由就够了">为什么选择参加成人高考?这三个理由就够了</a><span title="2018å¹?7æœ?7日发å¸?>07-27</span></li></ul></div></div> </div> <div class="Index-Channe-Right"> <ul class="I-C-R-Ul"> <li class="tit"><span class="glyphicon glyphicon-circle-arrow-right" aria-hidden="true"></span>湖北成人专升本知识栏</li> <li class="desc"><b>报考条ä»?</b><p>取得国家承认学历的专科毕业证书è€?/p></li> <li class="overflow"><b>报名时间:</b><span class="jfkb">网上报名ï¼?月下旬;现场确认ï¼?月初</span></li> <li class="overflow"><b>入学形式:</b><span class="jfkb">全国统一组织入学考试,考试较易</span></li> <li class="overflow"><b>考试时间:</b><span class="jfkb">每年10月份最后一周双ä¼?/span></li> <li class="overflow"><b>考试科目:</b><span class="jfkb">专升本:政治+外语+专业基础è¯?/span></li> <li class="jfkb"> <b style="margin-top:14px;">证书样本:</b> <p> <img src="/Content/images/chengjiao_zhengshu1.png" title="点击查看详细证书样本" onclick="open_MaxImage('/Content/images/chengjiao_zhengshu1.png')" width="85" height="70" alt="证书样本"> <img src="/Content/images/chengjiao_zhengshu1.png" title="点击查看详细证书样本" onclick="open_MaxImage('/Content/images/chengjiao_zhengshu2.png')" width="85" height="70" alt="证书样本"> </p> </li> <li class="jfkb"> <b style="margin-top:5px;">报考院æ ?</b><div class="input-group"> <input type="text" class="form-control" placeholder="院校名称..." id="SchoolMajor_3"> <span class="input-group-btn"> <button class="btn btn-default" type="button" onclick="siteBaiDu_Search('SchoolMajor_3')">Go!</button> </span> </div> </li> <li class="jfkb"> <b style="margin-top:5px;">报考专ä¸?</b><div class="input-group"> <input type="text" class="form-control" placeholder="专业名称..." id="SchoolName_3"> <span class="input-group-btn"> <button class="btn btn-default" type="button" onclick="siteBaiDu_Search('SchoolName_3')">Go!</button> </span> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="Index-Channe"> <div class="Index-Channe-Title"> <div class="I-C-T-left"> <img src="/Content/images/intro_icon.png" width="22" height="19" alt="网络远程教育"> <a href="/wlycjy/" title="网络远程教育">网络远程教育</a> </div> <div class="I-C-T-right"> <ul class="jfkb"> <li class="jfkb"><a href="/wlycjy/cjwt/index.html" title="常见问题">常见问题</a></li> <li class="jfkb"><a href="/wlycjy/zyjs/index.html" title="招生专业">招生专业</a></li> <li class="jfkb"><a href="/wlycjy/zsjz/index.html" title="招生简ç«?>招生简ç«?/a></li> <li class="jfkb"><a href="/wlycjy/jxjh/index.html" title="教学计划">教学计划</a></li> <li class="jfkb"><a href="/wlycjy/tkxx/index.html" title="统考信æ?>统考信æ?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="Index-Channe-Left zsb-tab-content"> <ul class="I-C-L-Title zsb-tab-ul"><li class="cug">最新动æ€?/li><li class="jfkb"><a href="/wlycjy/zcxx/index.html">政策信息</a></li><li class="jfkb"><a href="/wlycjy/zsyx/index.html">招生院校</a></li><li class="jfkb"><a href="/wlycjy/jyjl/index.html">经验交流</a></li></ul><div class="I-C-L-Con zsb-tab-div"><div class="jfkb"><ul class="I-C-L-Con-Ul"><li class="img-li"><img src="/Upload/Article/201807210201228393781014.jpg" class="thumbnail" width="130" height="100" alt="网络教育有哪几个招生层次?网络教育开设有哪些专业?" /><div class="jfkb"><h5><a href="/wlycjy/201807/wl20170700.html" title="网络教育有哪几个招生层次?网络教育开设有哪些专业?">网络教育有哪几个招生层次?网络教育开设有哪些专业?</a></h5><p>互联网的发展越来越快,每年都有很多朋友都会选择网络教育这种教育形式来提升自己的学历ã€?/p></div></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/wl21162845.html" title="网络教育有什么报考条件?报考网络教育有年龄限制å?">网络教育有什么报考条件?报考网络教育有年龄限制å?</a><span title="2018å¹?7æœ?3日发å¸?>07-23</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/wh19172547.html" title="武汉理工大学网络教育2018年春季招生简章来啦!">武汉理工大学网络教育2018年春季招生简章来啦!</a><span title="2018å¹?6æœ?2日发å¸?>06-12</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201805/hz09114112.html" title="华中师范大学:网络远程教è‚?018年秋季招生简ç«?>华中师范大学:网络远程教è‚?018年秋季招生简ç«?/a><span title="2018å¹?6æœ?2日发å¸?>06-12</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201805/gj23093318.html" title="国家开放大学(武汉分部)领导一行莅临武汉升本考试培训学校指导工作">国家开放大学(武汉分部)领导一行莅临武汉升本考试培训学校指导工作</a><span title="2018å¹?6æœ?2日发å¸?>06-12</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/sg14155113.html" title="四个步骤帮你分析,网络教育到底是否适合你吗ï¼?">四个步骤帮你分析,网络教育到底是否适合你吗ï¼?</a><span title="2018å¹?7æœ?4日发å¸?>07-14</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201805/gj23163503.html" title="国家开放大学怎么样?国家开放大学学历国家承认吗ï¼?>国家开放大学怎么样?国家开放大学学历国家承认吗ï¼?/a><span title="2018å¹?5æœ?3日发å¸?>05-23</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201805/gy14160800.html" title="关于2018年提升学历:网络教育能和自考一起上吗?">关于2018年提升学历:网络教育能和自考一起上吗?</a><span title="2018å¹?5æœ?4日发å¸?>05-14</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201803/hb14140211.html" title="湖北专升本网:网络教育与函授有什么区别?">湖北专升本网:网络教育与函授有什么区别?</a><span title="2018å¹?3æœ?4日发å¸?>03-14</span></li></ul><ul class="I-C-L-Con-Ul"><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/wl31114539.html" title="网络教育的专升本学历含金量高吗?企业认可吗?">网络教育的专升本学历含金量高吗?企业认可吗?</a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/wl31113128.html" title="网络远程教育专升本可以跨专业吗?几年可以拿证ï¼? ">网络远程教育专升本可以跨专业吗?几年可以拿证ï¼? </a><span title="2018å¹?7æœ?1日发å¸?>07-31</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/fx30171016.html" title="分享:网络教育毕业证在社会和工作中的用é€?>分享:网络教育毕业证在社会和工作中的用é€?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/gy30170356.html" title="关于网络教育的常见问题,快来了解一下吧ï¼?>关于网络教育的常见问题,快来了解一下吧ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/wl30154111.html" title="网络教育总在改革,最后到底会改成什么样ï¼?">网络教育总在改革,最后到底会改成什么样ï¼?</a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/kg30153442.html" title="考过网络教育专升本后还要写作业?不做有影响吗ï¼?>考过网络教育专升本后还要写作业?不做有影响吗ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/wl30145100.html" title="网络教育和成人高考不知如何选择?看看它们有哪些不同">网络教育和成人高考不知如何选择?看看它们有哪些不同</a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/wl30144002.html" title="网络远程教育是花钱买证吗?这些事情你一定要知道">网络远程教育是花钱买证吗?这些事情你一定要知道</a><span title="2018å¹?7æœ?0日发å¸?>07-30</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/ws27142617.html" title="为什么那么多人都选择网络教育来提升自身学历?">为什么那么多人都选择网络教育来提升自身学历?</a><span title="2018å¹?7æœ?7日发å¸?>07-27</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/wl27141804.html" title="网络教育到底靠不靠谱?报考网教本科需要哪些条ä»?">网络教育到底靠不靠谱?报考网教本科需要哪些条ä»?</a><span title="2018å¹?7æœ?7日发å¸?>07-27</span></li><li class="text-li"><i class="icon08"></i><a href="/wlycjy/201807/wl27115909.html" title="网络远程教育不可比拟的三大优势,你知道吗ï¼?>网络远程教育不可比拟的三大优势,你知道吗ï¼?/a><span title="2018å¹?7æœ?7日发å¸?>07-27</span></li></ul></div></div> </div> <div class="Index-Channe-Right"> <ul class="I-C-R-Ul"> <li class="tit"><span class="glyphicon glyphicon-circle-arrow-right" aria-hidden="true"></span>湖北网络远程教育小知识栏</li> <li class="desc"><b>报考条ä»?</b><p>高升专:须具有高中、职业中学、中学专业学校毕业证书,年满18周岁。(报考医学类专业考生还应具有医学相关专业,中专毕业证书或卫生类职业资格证书)<br>专升本:须具有真实的国民教育系列大学专科(含)以上学历ã€?/p></li> <li class="overflow"><b>报名时间:</b><span class="jfkb">上下半年各一æ¬?/span></li> <li class="overflow"><b>入学形式:</b><span class="jfkb">校考,专升本阶段有英语和计算机统è€?/span></li> <li class="overflow"><b>考试时间:</b><span class="jfkb">一般是5月底æˆ?月上æ—?/span></li> <li class="overflow"><b>考试科目:</b><span class="jfkb">大学英语+(高æ•?专业课)</span></li> <li class="jfkb"> <b style="margin-top:14px;">证书样本:</b> <p> <img src="/Content/images/wangluo_zhengshu1.png" title="点击查看详细证书样本" onclick="open_MaxImage('/Content/images/chengjiao_zhengshu1.png')" width="85" height="70" alt="证书样本"> <img src="/Content/images/wangluo_zhengshu1.png" title="点击查看详细证书样本" onclick="open_MaxImage('/Content/images/chengjiao_zhengshu2.png')" width="85" height="70" alt="证书样本"> </p> </li> <li class="jfkb"> <b style="margin-top:5px;">报考院æ ?</b><div class="input-group"> <input type="text" class="form-control" placeholder="院校名称..." id="SchoolMajor_4" name="SchoolMajor_4"> <span class="input-group-btn"> <button class="btn btn-default" type="button" onclick="siteBaiDu_Search('SchoolMajor_4')">Go!</button> </span> </div> </li> <li class="jfkb"> <b style="margin-top:5px;">报考专ä¸?</b><div class="input-group"> <input type="text" class="form-control" id="SchoolName_4" placeholder="专业名称..." maxlength="20"> <span class="input-group-btn"> <button class="btn btn-default" type="button" onclick="siteBaiDu_Search('SchoolName_4')">Go!</button> </span> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="footer"> <div class="footBox"> <div class="GYWM"> <ul class="jfkb"> <li class="jfkb"><a href="/About/AboutUs.html" target="_blank">关于我们</a></li> <li class="jfkb"><a href="/About/AboutUs.html#c11" target="_blank">联系我们 </a></li> <li class="jfkb"><a href="/User/SignUp" target="_blank"> 报考中å¿?/a></li> <li class="jfkb"><a href="/About/AboutUs.html#c10" target="_blank">版权声明</a></li> </ul> </div> <div class="BQWT"> <ul class="jfkb"> <li class="jfkb"> <span class="jfkb">湖北专升本网主办:湖北升本信息服务中å¿?/span> <span class="jfkb">电话ï¼?27-87319557</span> <span class="jfkb">地址:武汉市洪山区珞狮路122å?/span> </li> <li class="jfkb"> <span class="jfkb">湖北升本信息统一社会信用代码ï¼?1420106568357520Q</span> <span class="jfkb">武汉升本考试培训学校办学许可证号ï¼?42011172802801</span> </li> <li class="jfkb"> <span class="jfkb">国家工商总局商标注册证号ï¼?2027072</span> <span class="jfkb">国家版权局计算机软件著作权ï¼?017SR6785539</span> <span class="jfkb">作品登记证号ï¼?017-L-00255032</span> </li> <li class="jfkb"> <span class="jfkb">本站页面设计已申请著作权,侵权必ç©?/span> <span class="jfkb">版权与维护:湖北升本信息服务有限公司</span> <span class="jfkb">常年法律顾问:王宣律å¸?A20134201110146</span> </li> <li class="jfkb"> <span class="jfkb">Copyright© 2006-2018 湖北专升本网. All Rights Reserved</span> <span class="jfkb"> 鄂ICPå¤?1002250å? <a target="_blank" rel="nofollow"><img src="/content/images/beian.png">鄂公网安å¤?42011102000888å?/a> </span> </li> </ul> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.ccas.world" target="_blank">201</a>| <a href="//www.ttwc.world" target="_blank">63</a>| <a href="//www.28935472.com" target="_blank">542</a>| <a href="//www.fgjb.net" target="_blank">508</a>| <a href="//www.rfbs.world" target="_blank">180</a>| <a href="//www.6882934.com" target="_blank">300</a>| <a href="//www.kgqw.net" target="_blank">535</a>| <a href="//www.ghlgq.com" target="_blank">315</a>| <a href="//www.mmll.world" target="_blank">101</a>| <a href="//www.gpqd.net" target="_blank">72</a>| </body> </html>